Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni

“Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni”

Meede:
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Sihtrühmad:

 • Kuni 45-aastased lapsevanemad, kellel on lõpetamata jäänud alljärgnev haridustase: a) põhiharidus; b) kutseharidus; c) keskharidus või keskharidus on omandatud, kuid pole erialast kutset omandatud ning kes on olnud isiklikel põhjustel õppimisest vähemalt aasta eemal
 • Üle 45-aastased inimesed, kelle omandatud haridus ei võimalda enam leida tööd ja/või kes sooviksid keskeas luua endale uut südamelähedast karjääri või alustada tulevikus ettevõtlusega.

Projekti kirjeldus:

Projekt võimaldab õppimisele ja enesearengule vähem ligipääsetavatel gruppidel omandada õpioskusi ja õpiharjumusi, arendada sotsiaalseid ja digioskusi ning saada eneseteadlikumaks ja ettevõtlikkumaks oma edasistes haridustee ja karjääri valikutes.

Koolitajad: Anneli Kikkas, Heili Sõmer, Marke Tarmo, Katrin Hauk

Kus toimub:

Viljandi oktoober 2018 – jaanuar 2019

Saaremaa november 2018 – märts 2019

Läänemaa veebruar 2019 – aprill 2019

Võrumaa aprill 2019 – juuni 2019

Valgamaa august 2019 – oktoober 2019

Hiiumaa september 2019 – november 2019

Põlvamaa november 2019 – jaanuar 2020

Järvamaa detsember 2019 – veebruar 2020

Registreerumine: anneli(Asenda see tekst @ märgiga)kahh.ee

Programm lapsevanematele kuni 35-a.

NB! Tasuta lastehoiuteenus!

I moodul „Enesearengu võtmekohad“, Võrus: 30.03 2019 (1 päev)

 • Eesmärgiks on eneseteadlikkust tõsta – kes ma olen, millised on minu tugevused ning mida pean endas arendama, mida ma vajan ja kuhu soovin jõuda oma elus.

II moodul : „Erinevad rollid minu elus“,Võrus: 5.-6.04.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on analüüsida prioriteete oma elus tänasel hetkel ning õppida aja planeerimist erinevate tegevuste vahel.

III moodul: „Minu edasiõppimise võimalused“,Võrus: 3.-4.05 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on saada teadlikuks edasiõppimise võimalustest ja valikutest, sh kuulda praktikutelt näited õpingute jätkamisest ning tuvastada enda efektiivseimad õpimeetodid.

IV moodul: „Sotsiaalsed oskused“, Võrus 10.-11.05.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on arendada suhtlemisoskusi, sh kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ning kehakeele jälgimine.

V moodul : „Enese esitluse oskused“, Haapsalus 6.-7.04.2019 (1,5 päeva), Võrus 24.-25.05 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on treenida esinemisjulgust, sh enese esitlemist kooli sisseastumiskatsetel või tööintervjuul. Rääkida isikubrändist – kuidas endast tugevat kuvandit luua.

VI moodul: „Ettevõtlikkus ja loovus minu elus“, Haapsalus: 13.-14.04. 2019 (1,5 päeva), Võrus 7.-8.06.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on treenida oma algatusvõimet ja enesekindlust, äratada loovust ning raamist välja mõtlemist.

VII moodul: „Disainmõtlemine isikliku karjääri planeerimisel“,  Haapsalus 27.-28.04.2019 (1,5 päeva), Võrus 14.-15.06.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on analüüsida, kuidas disainida oma edasist eluplaani. Toimub koolitusprogrammi kokkuvõtmine ning pidulik lõpetamine.

NB! Iga osaleja saab lisaks 2 individuaalset coachingu sessiooni.

Programm üle 45-aastastele inimestele.

I moodul „Enesearengu võtmekohad“, Võrus: 30.03.2019

 • Eesmärgiks on eneseteadlikkust tõsta – kes ma olen, millised on minu vajadused, väärtused ja hoiakud. Mida pean endas arendamaja kuhu soovin oma elus edasi liikuda.

II moodul : „Digivõimalused suhtlemisel“, Võrus 5.-6.04.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on õppida kasutama elektroonilisi suhtluskanaleid, suhtevõrgustikke ja otsingumootoreid ning tunda elektroonilise kirjavahetuse eripärasid.

III moodul: „Minu edasiõppimise võimalused“, Võrus 3.-4.05.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on saada teadlikuks edasiõppimise võimalustest ja valikutest, sh kuulda praktikutelt näited õpingute jätkamisest ning tuvastada enda efektiivseimad õpimeetodid.

IV moodul: „Ettevõtlikkus ja loovus minu elus“, Võrus 10.-11.05.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks onanalüüsida oma ettevõtlikkust, treenida oma algatusvõimet ja enesekindlust, äratada loovust ning raamist välja mõtlemist.

V moodul :  „Sotsiaalsed oskused“, Haapsalus: 6.-7.04.2019 (1,5 päeva), Võrus 24.-25.05.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on arendada suhtlemisoskusi, sh kuulamine, selge eneseväljendus, enesekehtestamine ning kehakeele jälgimine. Analüüsida erinevaid inimtüüpe.

VI moodul: „Enese esitluse oskused“, Haapsalus 13.-14.04.2019 (1,5 päeva), Võrus 7.-8.06.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on treenida esinemisjulgust, sh enese esitlemist tööintervjuul. Rääkida isikubrändist – kuidas endast tugevat kuvandit luua ning isikupära välja tuua.

VII moodul: „Disainmõtlemine isikliku karjääri planeerimisel“,  Haapsalus: 27.-28.04.2019 (1,5 päeva), Võrus 14.-15.06.2019 (1,5 päeva)

 • Eesmärgiks on analüüsida, kuidas disainida oma edasist eluplaani. Toimub koolitusprogrammi kokkuvõtmine ning pidulik lõpetamine.

NB! Iga osaleja saab 2 individuaalset coachingu sessiooni.