Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni

“Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni”

Meede:
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Toimumisaeg:
Oktoober 2018 – juuni 2020

Sihtrühmad:

  • Kuni 45-aastased lapsevanemad, kellel on lõpetamata jäänud alljärgnev haridustase: a) põhiharidus; b) kutseharidus; c) keskharidus või keskharidus on omandatud, kuid pole erialast kutset omandatud ning kes on olnud isiklikel põhjustel õppimisest vähemalt aasta eemal
  • Üle 45-aastased inimesed, kelle omandatud haridus ei võimalda enam leida tööd ja/või kes sooviksid keskeas luua endale uut südamelähedast karjääri või alustada tulevikus ettevõtlusega.

Projekti kirjeldus:

Projekt võimaldas õppimisele ja enesearengule vähem ligipääsetavatel gruppidel omandada õpioskusi ja õpiharjumusi, arendada sotsiaalseid ja digioskusi ning saada eneseteadlikumaks ja ettevõtlikkumaks oma edasistes haridustee ja karjääri valikutes.

 

Õppekavad:
Eneseteostuseni läbi elukestva õppe ja eneseteadvustamise
Eneseteadvustamise ja elukestva õppe kaudu uue eneseteostuseni

Kaasatd maakonnad:

Viljandi

Saaremaa

Läänemaa

Võrumaa

Valgamaa

Hiiumaa

Põlvamaa

Järvamaa