Koolitus

Koolitusel räägime täpsemalt ettevõtlikkuse ja suhtluspädevuse arendamisest tavatunnis. Vaatame, mida eeldatakse nende pädevuste all, mida õpetaja saab teha ning milliste võtetega tunde mitmekesistada

Räägime, kuidas luua koolikultuuri, kus monoloogid asenduvad dialoogiga. Kuidas luua ja hoida usaldussuhet koolis. Dialoogiline kommunikatsioon ei ole vaid kahekõne, see on vastastikune mõistmine ja loodud side inimeste vahel.

Töötuba, mille kestel avaneb organisatsiooni identiteet läbi lugude jutustamise, edasijutustamise ja dialoogi.

See on päev, mille kestel on võimalus oma meeskonnaga tegutseda vabas looduses, lahendades füüsilisi ja nuputamist vajavaid praktilisi ülesandeid. Või teha üks ZEN-päev üheskoos.

Vahetu vestlus ja rääkimine on tänapäeval kulla hinnaga. Seda ju tehakse, aga… kas ka kuulatakse? Ja kui kuulatakse, kas ka mõistetakse?