Coaching

Kas mõni olukordadest tundub Sulle tuttav:

– asjad Su elus sujuvad, aga rahulolu ja õnnetunnet justkui pole

– Sa tunned, et Sinu elus/tööelus on vaja midagi muuta, aga ei tea, mis see võiks olla

– Sul on visioon, aga ei tea, kuidas seda teostada

– Sa tead, mida oleks vaja teha, kuid millegipärast on tegevusplaan jäänud teostamata või Sul on olnud raske olla selle järgimisel olla järjekindel

MEIE COACHID: Heili Sõmer ja Anneli Kikkas

Vastused Sinu sees on olemas. Coach aitab need Sul üles leida ja selgelt välja öelda ning soovitu reaalselt teostada.  Lahenduskeskne coaching on uudne mõtteviis, mida kasutada juhtimises töötajate ja meeskondade juhendamisel.

Kui inimesel on tahe, siis on visioon ja eesmärgid väljakutseteks, mille saavutamine toob rahuldust ja pakub eneseteostamise rõõmu. Lahenduskeskne coaching keskendub parimale lahendusele, mis saavutatakse oma tugevuste ja eriliste oskuste leidmise ja rakendamisega. Lahenduskeskse coachingu kaudu suureneb julgus katsetada teistsuguseid, alternatiivseid lahendusi ning luua midagi täiesti uut.

Heili Sõmer

Usun, et töökoht peab olema paik, kuhu soovitakse tulla...

Kõik saab alguse küsimusest. Kui on jõutud õige küsimuseni, hakkavad ka vastused või lahendused idanema, küpsema ja ka päris eluks saama.

Olen õppinud infotehnoloogiat, kuid suurem osa elust töötanud inimestega – juhina, konsultandina, koolitajana, terapeudina ja coachina.

Coaching on minu jaoks seni parim metoodika, millega saan aidata teisi inimesi oma kasutamata ressursse ja avastamata andeid üles leida ja kasutusele võtta.  Coachina saan ühendada oma loogilise-ratsionaalse mina ja spontaanse vaba hinge.

Coaching on individuaalse arendusmeetodina üsna universaalne ning coach ei pea ise süviti tundma teemasid, millega ta kliendiga töötab. Ometi on oma elu- ja töökogemused toeks.

Minu kliendid on eelkõige:

–  Keskealised või keskeale lähenevad inimesed, kes soovivad oma elus teha     karjääri või elustiili muutust

– Inimesed, kes otsivad oma pärisolemust ja seeläbi saavutatavat õnnetunnet

– Alustavad juhid

– Küpsed juhid, kes aeg-ajalt tunnevad, et enam „silm ei sära“

– Inimesed, kelle töös on palju suhtlemist, tööd teiste inimestega, teiste abistamist, mis võib kergelt viia läbipõlemiseni

– Kõik, kes usuvad, et muutused nende ümber saavad alguse iseenda muutumisest

Olen lõpetanud ICF poolt akrediteeritud Erickson International coach’i väljaõppeprogrammi ning olen sertifitseeritud  professionaalse coach’ina.

Anneli Kikkas

Ma arvan, et elus on oluline tasakaal nii iseendas kui ka ümbritsevas keskkonnas...

Kui Sul on mingi teema, mis vajab lahendust, siis lahenduskeskne coaching on imerelv, mis juhatab Su Sinu enda seesmise tarkuseni. Ja see toimib. Lahendus ei pruugi küll esimese korraga kohe avalduda, kuid ta tuleb päris kindlasti.

Olen õppinud muusikapedagoogikat Muusikaakadeemias ning majandust TTÜ-s. Palju minu tööalasest ajast on olnud seotud teiste inimestega – olen olnud müügijuht, turundusjuht, õppejuht, konsultant ja koolitaja.

Coaching on uskumatult toimiv viis panna inimene leidma vastuseid iseenda seest – meil on lahendus alati olemas, küsimus on selles, kui palju me endas oskame ise kaevata. Coaching on terve teadus, mis koosneb pikast nimekirjast tehnikatest, mida teatud teemade puhul kasutada.

Coach on justkui küsimuste esitamise kunstnik, kes mängleva kergusega suunab inimese vastama küsimustele, mille peale ta ise kunagi poleks tulnud. Rääkimata vastustest, mis selle järel tulevad inimese enda seesmisest tarkusest.

Minu kliendid on eelkõige:

– Alustavad juhid

– Koolidirektorid, õppejuhid

– Inimesed, kelle töös on palju suhtlemist, tööd teiste inimestega, teiste abistamist, mis võib kergelt viia läbipõlemiseni

– Kõik, kes usuvad, et muutused nende ümber saavad alguse iseenda muutumisest

Olen läbinud ICF poolt akrediteeritud Erickson International coachi’i väljaõppeprogrammi ja oman vastavat litsentsi.