Tööandja brändi juhtimine

Tugev tööandja bränd on üks edukuse võtmemõjutajaist – see ühendab endas nii organisatsiooni väärtusi, personalistrateegiat kui ka korporatiivset brändi.

„Iseloom on puu, maine on selle vari,“ on öelnud Abraham Lincoln. Pole võimalik luua varju, kasvatamata puud. Tööandja brändi nurgakivideks on organisatsiooni põhiväärtused ja neile toetuv organisatsiooni kultuur.

Kui brändi loomisega pole ka teadlikult tegeletud, on kuvand organisatsiooni kui tööandjaga kokku puutunud inimeste peades ikka olemas. Nii võivad aga assotsiatsioonid, mis tekivad erinevates kokkupuutepunktides organisatsiooniga olla aga väga erinevad. Kui defineerida tööandja brändi kui kõikide mõtete ja tunnete kogumit, mida see inimestes tekitab, võib öelda, et iga töötaja esindab ja kujundab tööandja brändi.

Organisatsiooni poolt vaadatuna on tööandja bränd tööandja väärtuspakkumine (Employee Value Proposition). See kirjeldab assotsiatsioone, mida tööandjana soovitakse olulistes sihtgruppides tekitada.

Tööandja brändi juhtimine hõlmab endas organisatsioonis läbiviidavaid teadlikke tegevusi selle nimel, et:

– valida sihtgrupid, kelle nimel tööjõuturul konkureerida ja nendes huvi äratada

– sõnastada eristuv väärtuspakkumine tööandjana

– kujundada organisatsiooni kultuur seda väärtuspakkumist toetavaks ja kandvaks

– viia läbi edukaid värbamise ja talendijuhtimise tegevusi

– välja töötada ja rakendada töötajate lojaalsusprogramme

– edastada mõjusalt oma brändisõnumeid valitud sihtgruppidele

Toetame konsultantidena organisatsioonis läbiviidavaid arendusprojekte:

Tööandja väärtuspakkumise kujundamine

Organisatsioonikultuuri kujundamine

– Töötajate motivatsiooni- ja lojaalsuspakettide koostamine

– Väärtuspakkumise põhine värbamine ja sisseelamisprogrammid

– Väärtuspakkumise kommunikatsioon